skip to content

 
 
 

Avaleht

Euroopa Parlamendi infobüroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Euroopa Liidu majas (Laikmaa 15, Tallinn) on saadaval Euroopa Parlamendi tegevust tutvustavad trükimaterjalid. Samuti annab infobüroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktika võimalusi.

 
 .

Uudised

Euro.
Saadikud tagasid läbirääkimistel rohkem rahalisi vahendeid noorte tööhõive edendamiseks ning väikeettevõtete, transpordiprojektide, teadusarenduse ja Erasmus+ jaoks. Kulukohustuste kogusummaks on 2017. aasta eelarves kehtestatud 157,8578 miljardit eurot ja maksete kogusummaks 134,49 miljardit eurot.
Hääletamine.
Päevakorras on ELi 2017. aasta eelarve arutelu ja hääletus, ELi ja USA kokkulepe andmekaitsestandardite sätestamiseks politsei- ja õigusalases koostöös, parlamenti külastab Tuneesia president Beji Caid Essebsi.
Türgi ja ELi sidemed.
Saadikud soovivad Türgiga peetavate liitumisläbirääkimiste ajutist külmutamist. Resolutsioonis ütlevad saadikud, et on sellegipoolest jätkuvalt pühendunud Türgi ja ELi sidemete säilitamisele. Parlament on valmis oma seisukoha üle vaatama, kui erakorralise seisukorraga kehtestatud ”ebaproportsionaalsed karistusmeetmed” on tühistatud.
Euroopa Liidu lipp
Venemaa ja islamistlike terrorirühmituste propaganda surve ELi suunas on kasvamas, hoiatavad saadikud. ELi vastaste kampaaniatega võitlemiseks tuleks tugevdada ELi strateegilise kommunikatsiooni rakkerühma ja tõhustada tegevust teadlikkuse tõstmise, hariduse ja meediasisu kriitilisema analüüsi võimekuse valdkonnas.  
Euroopa Parlament toetas uute riiklike õhusaasteainete piirmäärade kehtestamist.
Kolmapäeval toimunud hääletusel toetasid saadikud uute ambitsioonikamate riiklike õhusaasteainete piirmäärade kehtestamist. Euroopa Komisjoni andmetel sureb enneaegselt  õhusaaste tõttu ligi 400 000 inimest aastas. Õhusaasteainete, sh lämmastikoksiidide (NOx), piirmäärade direktiivi üle saavutasid EP  ja ELi Nõukogu läbirääkijad kokkuleppe juulis.  
Toni Erdmann.
Kolmapäeval toimunud auhinnatseremoonial kuulutas parlamendi president Martin Schulz välja selle aasta LUX filmiauhinna võitja, milleks on Saksamaa, Austria ja Rumeenia filmigrupi koostöös valminud film “Toni Erdmann.  
Euroopa Liidu liikmesriikid peavad tõhustama oma julgeoleku- ja kaitsealast koostööd.
Halvenenud julgeolekuolukorras tuleb Euroopa Liidu liikmesriikidel tõhustada oma julgeoleku- ja kaitsealast koostööd, rõhutavad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles kulutama kaitsele 2% SKPst, looma rahvusvahelised jõud ja ELi peakorteri kriisioperatsioonide juhtimiseks ning arendama välja võimekust tegutsemiseks autonoomselt juhtudel, kui NATO ei ole selleks valmis.