Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 
 .

Uudised

.
Saadikud arutavad juuni Euroopa Ülemkogu tulemusi migratsiooni, julgeoleku ja Kreeka teemal; Luksemburg võtab Lätilt üle EL-i eesistujariigi kohustused; TTIP: saadikud esitavad oma soovitused; Autoriõigus: saadikud esitavad oma seisukohad enne eelseisvaid reforme; Saadikud kutsuvad üles tegema süsteemseid muutuseid suurendamaks ressursitõhusust; Hääletus 69.6 miljoni euro heakskiitmiseks, et toetada pagulastega tegelevaid asutusi.
Foto: Panayiotis Tzamaros
Parimad võimalikud lahendused Kreeka abistamiseks ja Vahemere migratsioonikriisi peatamine olid kaks peateemat parlamendi täiskogul kolmapäeval, 24. juunil, kui päevakorral oli eelseisev Euroopa Ülemkogu. Neljapäeval ja reedel toimuval ELi tippkohtumisel keskenduvad riigipead Kreeka tuleviku ja rändeküsimuste kõrval ka julgeolekupoliitikale ja majandusjuhtimisele.
© European Union 2014 - Source EP -  Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck
- Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
Kolmapäeval toimunud hääletusel andis parlament toetuse Euroopa Komisjoni esitatud 315 miljardi euro suurusele Junckeri investeerimisplaanile. Läbirääkimistel ELi Nõukoguga muutis parlament tagatisfondi rahastamisstruktuuri, saavutas sõnaõiguse fondi juhtkonna väljavalimisel ja tõhustas demokraatlikku järelevalvet fondi tegevuse üle.
.
Euroopa Parlament avab 20.-21. mail 2016 uksed tuhandetele noortele kogu EList ning kutsub neid kohtuma Euroopa otsusetegijate ja esinejatega kõige erinevamatelt elualadelt. Koos vahetatakse mõtteid ja arvamusi noortega seotud teemadel ning otsitakse innovaatilisi lahendusi olulistele tulevikuprobleemidele. Ühtlasi toimuvad ürituse raames etteasted, mis võimaldavad kogeda Euroopa Liidu suurt kultuurilist mitmekesisust.
© European Union 2012 - EP
Euroopa Parlament avaldab neljapäeval vastu võetud resolutsioonis muret, et ülemaailmse jalgpalli usaldusväärsus on saanud kahjustada seoses korruptsioonisüüdistustega FIFA vastu. Saadikud nõuavad nulltolerantsi poliitikat spordikorruptsiooni suhtes, rõhutades, et FIFAs on vaja läbi viia põhjalikud struktuurireformid.
Euroscola konkurss - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi video  

Euroscola konkurss - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi video

31/03/2015

Euroscola konkurss - Tallinna Reaalkooli video  

Euroscola konkurss - Tallinna Reaalkooli video

31/03/2015

Euroscola konkurss - Ehte Humanitaargümnaasiumi video  

Euroscola konkurss - Ehte Humanitaargümnaasiumi video

31/03/2015