skip to content

 
 
Karl Suure Euroopa noorteauhind 2017
Karl Suure Euroopa noorteauhind 2017
 

Euroopa Parlamendi infobüroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab infobüroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktika võimalusi.

Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Laikmaa 15, Tallinn) on saadaval Euroopa Parlamendi tegevust tutvustavad trükimaterjalid. Infokeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 11-15.

 
 .

Uudised

robot
Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis ütlevad saadikud, et kiiresti muutuva robootika valdkonna jaoks on vaja ELi tasandil reegleid, mis paneks paika eetikastandardid ja vastutuse jagamise isejuhtivate autode õnnetuste korral.
stop terrorism
Neljapäeval kiitsid saadikud heaks ELi terrorismivastase võitluse raamistiku täiendamise eelnõu, et seista vastu uutele ohtudega nagu nn. välisvõitlejad ja üksikründajad.
external borders
Neljapäeval hääletatud määruse kohaselt tuleb liikmesriikidel hakata andmebaaside abil süstemaatiliselt kontrollima Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanikke. Kontrollitakse EL välispiiri ületamist, et  kindlustada avaliku korra ja  sisejulgeoleku ohutus.
Future of the EU
Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani väljendas heameelt selle üle, et täiskogu võttis täna vastu Guy Verhofstadti, Mercedes Bresso, Elmar Broki, Reimer Boge ja Pervenche Beresi kolm raportit, millega alustatakse arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle.
Trudeau, CETA, Strasbourg
“Kanada teab, et Euroopa hääl globaalsel areenil ei ole ainult eelistatav, see on hädavajalik, ” ütles Kanada peaminister Justin Trudeau oma kõnes saadikutele parlamendi istungil Strasbourgis. Esimese Kanada peaministrina parlamenti külastanud Trudeau tõstis oma kõnes esile ELi ja Kanada ajaloolist partnerlust.
CETA.
Kolmapäeval kiitsid saadikud heaks EL - Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu, mille eesmärgiks on edendada kaubavahetust ja investeeringuid.
Täiskogu istung Strasbourgis
Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos ELi välispoliitika kõrge esidaja Federica Mogheriniga halvenenud olukorda Ida-Ukrainas, kus venemeelsed mässulised on rikkunud relvarahu. Arutelule Ukraina teemal järgnev arutelu olukorrast Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes.