Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 
 .

Uudised

.
Kolmapäeva õhtul arutasid saadikud koos Euroopa Komisjoni energia- ja kliimavoliniku Miguel Arias Cañete ja Luksemburgi ELi Nõukogu eesistumise esindaja Nicolas Schmitiga Nord Streami torujuhtme võimsuse suurendamise kavasid.
.
Neljapäeval toimunud hääletusel andsid saadikud toetuse ELi makseteenuse reeglite muudatustele, mille eesmärk on vähendada maksetega seotud kulusid võimaldades uutel turuosalistel pakkuda internetimakse ja mobiilimakse teenuseid, ja muuta elektroonilised maksed turvalisemaks.
.
Neljapäeval vastu võetud mitteseadusandliku resolutsiooni kohaselt püsivad meeste ja naiste palgaerinevused, hoolimata sellest, et 2006. aastal võeti vastu soolise võrdõiguslikkuse direktiiv. Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles esitama uued seadusandlikud ettepanekud, et tõhustada reeglite rakendamist ja jõustamist liikmesriikides.
Autode heitgaasid
Teisipäeval EP täiskogu istungil toimunud arutelul Volkswageni heiteskandaali teemal küsisid saadikud Euroopa Komisjoni volinikult Elżbieta Bieńkowskalt selgitusi selle kohta, kas saasteainete heitetestiga manipuleerimine leidis aset ka Euroopas. Mitmed saadikud ütlesid, et skandaal ähvardab terve sektori usutavust, ja kutsusid Euroopa Komisjoni kiirendama tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste testimise sisseviimist.
Foto: Saaremaa Sepad
Teisipäeval toimunud hääletusel andis parlament heakskiidu mitteseadusandlikule resolutsioonile, milles soovitatakse laiendada geograafilise tähise kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele. Selline tähis aitaks väärtustada kohalikke tööstus- ja käsitöötooteid, toetada kohalikku majandusarengut ja tööhõivet, edendada turismi ning suurendada tarbijate usaldust, kaitsta kultuuripärandit ja säilitada traditsioonilist oskusteavet, leiavad saadikud.
Euroscola konkurss - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi video  

Euroscola konkurss - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi video

31/03/2015

Euroscola konkurss - Tallinna Reaalkooli video  

Euroscola konkurss - Tallinna Reaalkooli video

31/03/2015

Euroscola konkurss - Ehte Humanitaargümnaasiumi video  

Euroscola konkurss - Ehte Humanitaargümnaasiumi video

31/03/2015