Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 
 .

Uudised

.
Üha ebastabiilsem ja heitlikum Euroopa Liidu ida- ja lõunanaabruse julgeolekuolukord nõuab, et EL ja liikmesriigid suudaksid uute julgeolekuprobleemidega kiiresti kohaneda ja enam vastutust võtta, leiavad saadikud neljapäeval vastu võetud resolutsioonis. Parlament kutsub liikmesriike üles tõhusamalt ära kasutama olemasolevaid ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika vahendeid, parandama kooskõla välis- ja sisejulgeoleku vahendite vahel, tõhustama liikmesriikide vahelist koostööd, et vastu seista terrorismile ja organiseeritud kuritegevusele, parandada küberkaitset ja tegeleda rände küsimustega.
.
Kolmapäeval andis parlament toetuse eelnõule, mille kohaselt tuleb teave ettevõtete tegelike kasusaavate omanike kohta kanda ELi liikmesriikide registritesse ja peab olema kättesaadav ametiasutustele ja isikutele, kellel on "õigustatud huvi", nagu nt ajakirjanikud. Uue rahapesu tõkestamise direktiivi eesmärgiks on võitlus rahapesu, maksukuritegude ja terrorismi rahastamisega. Samuti võeti vastu uued reeglid raha ülekandmisel edastatava teabe kohta.
.
Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis reastasid saadikud meetmed patsiendiohutuse parandamiseks, sh kasvava antibiootikumiresistentsuse küsimusega tegelemiseks, kasutades vastutustundlikult tänapäevaseid vahendeid ja toetades innovatsiooni. Saadikud märgivad, et hinnanguliselt 8–12% haiglaravile võetud patsientidest ELis kannatab ravi ajal kõrvalekallete tõttu nagu tervishoiuteenustega seotud nakkused, mida seostatakse ligi 37 000 inimese surmaga ELis ja mis on suur koorem tervishoiuteenuste piiratud eelarvete jaoks.
(C) European Union 2011 PE-EP
Päevakorras: Euroopa rände tegevuskava 2015-2020, karmimad reeglid rahapesuga võitlemiseks, arutelu Ungari teemal, arutelu ja hääletus ”konfliktimineraalide” kasutamise piiramise kohta, arutelu digitaalse ühtse turu strateegia üle, saadikud esitavad kavandi tervishoiu turvalisemaks muutmiseks.
Euroscola konkurss - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi video  

Euroscola konkurss - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi video

31/03/2015

Euroscola konkurss - Tallinna Reaalkooli video  

Euroscola konkurss - Tallinna Reaalkooli video

31/03/2015

Euroscola konkurss - Ehte Humanitaargümnaasiumi video  

Euroscola konkurss - Ehte Humanitaargümnaasiumi video

31/03/2015