Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 
 .

Uudised

.
Lapsed on need, kes kannatavad, kui EL riigid ei suuda teha koostööd ja kaitsta laste huve piiriülestes vaidlustes, mis puudutavad näiteks hooldusõigust või adopteerimise otsuseid, leiavad saadikud oma neljapäevases resolutsioonis. EP liikmed soovivad, et ELis tegutseksid kohtute juures spetsiaalsed kojad või vahenduslülid, mis võimaldaks kiiremini menetleda piiriüleseid kaasuseid.
.
Päevakorras: Migratsioon: EL-Türgi kokkuleppe arutelu, raudteereformipaketi esimese osa lõpphääletus, finantsturud: saadikud soovivad muuta võrdlusindeksid nagu LIBOR usaldusväärsemaks, laste huvide kaitse piiriülestes hooldusvaidlustes.
.
Euroopa Parlamendi Kommunikatsiooni Peadirektoraadi (DG COMM) teatab konkursi väljakuulutamisest partnerlusettepanekute ja toetuste kaasfinantseerimiseks eesmärgiga suurendada teadlikkust parlamendi tegevusest, rollist ja poliitilisest olemusest kahes valdkonnas: 1) Meedia (TV, raadio ja/või online meedia) 2) Sündmused
.
Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks uued andmekaitse reeglid, mille eesmärk on anda kodanikele kontroll oma isikuandmete üle ja luua ühtlane andmekaitse tase kogu ELis. Reform sätestab samuti miinimumstandardid andmete töötlemisel politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas.
.
Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis leiavad saadikud, et varjupaigataotluste vastuvõtmise keskse süsteemi loomine EL-i tasandil võimaldaks paremini hallata suurenevaid pagulasvooge. Resolutsioonis toetatakse turvaliste ja seaduslike rändeteede loomist kolmandate riikide kodanikele ELi sisenemiseks, et ära hoida nende langemist inimkaubitsejate ohvriks.
Videopöördumine: esseevõistluse võitjad  

Videopöördumine: esseevõistluse võitjad

18/12/2015