Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 
21/01/2014

Trükised

Sa arvad, et sul pole võimu, see pole nii.

Osale. Otsusta. Mõjuta. Euroopa Parlamendi valimised, 25. mai 2014.

 

Filmiauhind Lux. Toob kultuurilise mitmekesisuse kinolinale

2007. aastal asutatud filmiauhinda Lux annab igal aastal välja Euroopa Parlament. Filmiauhind Lux järgib kahte põhieesmärki: esiteks soovitakse elavdada avalikku arutelu Euroopa Liidu ja selle poliitika teemadel ning teiseks toetada Euroopa filmide või Euroopa kaasosalusega filmide levikut Euroopa Liidus.
Avaldamisaasta: 2013.

 

Sahharovi auhind mõttevabaduse eest: 25 aastat inimõiguste kaitsmist

1988. aastal Vene tuumateadlase ja inimõiguste kaitsja Andrei Sahharovi auks asutatud Sahharovi mõttevabaduse auhind on Euroopa Liidu suurim austusavaldus inimõiguste kaitsmise eest. Sellega tunnustatakse ja toetatakse moraalselt auhinna laureaate, suurendades seeläbi nende jõudu ja võimalusi oma eesmärkide eest peetavas võitluses.
Avaldamisaasta: 2013.

 

Olen Malala Yousafzai, inimõiguste kaitsja

2013. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna võitjast Malala Yousafzaist.
Avaldamisaasta: 2013.

 

Meie MEPid

2013. aasta veebruaris valminud infoleht tutvustab Eestist valitud saadikuid ja Euroopa Parlamenti.

 

Tere tulemast Euroopa Parlamenti! Welcome to the European Parliament!

Väljaanne koosneb kahest brošüürist: "Euroopa Parlament" ja "Kes on kes Euroopa Parlamendis 2012 - 2014". Mis on Euroopa Parlament? Milleks ja kuidas see loodi? Millega ta tegeleb? Mida teeb parlament teie heaks? Nendele ja paljudele teistele küsimustele püüab käesolev väljaanne anda selgeid ja lühikesi vastuseid.
Eesti ja inglise keeles.

 

Parlamentarium

Voldik tutvustab Euroopa Parlamendi külastuskeskust Parlamentarium.

 

Sahharovi auhind mõttevabaduse eest 2012: Nasrin Sotoudeh - Jafar Panahi

Voldik tutvustab auhinna andmise põhimõtteid ning 2012. aasta auhinna saajaid.

 

Eestit käsitlev aruanne uurimuse kohta „Puuetega lapsi käsitlev liikmesriikide poliitika”

Käesolevas uurimuses vaadeldakse puuetega laste olukorda Eestis, et teha kindlaks õigusliku raamistiku ja selle rakendamise puudujäägid, puuetega laste probleemid ja parimad tavad. Konkreetset riiki käsitlev uurimus on osa suuremast uurimusest, milles analüüsitakse 18 liikmesriiki. Uurimuses „Puuetega lapsi käsitlev liikmesriikide poliitika”, mille aluseks on riikide uurimuste võrdlev analüüs, antakse soovitusi ELi meetmete kohta, et parandada puuetega laste olukorda.
Avaldamisaasta 2013.

 
 

Euroopa Ombudsman: Teabeleht äriühingutele ja organisatsioonidele

Äriühingud, vabaühendused, liidud, ülikoolid, teaduskeskused, omavalitsusüksused, huvirühmad ja muud organisatsioonid saavad esitada Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste haldusomavoli korral kaebuse Euroopa Ombudsmanile.
Avaldamisaasta 2013.

 

Euroopa hea halduse tava eeskiri

Alates Euroopa hea halduse tava eeskirja heakskiitmisest Euroopa Parlamendis 2001. aastal on sellest saanud olulise tähtsusega vahend, mille abil hea halduse põhimõtet tegelikkuses rakendatakse. See aitab üksikkodanikel mõista ja kasutada oma õigusi ning edendab avalikkuse huvi avatud, tõhusa ja sõltumatu Euroopa halduse vastu. Eeskiri aitab kodanikel mõista, milliseid haldusstandardeid peavad ELi institutsioonid täitma. Ühtlasi annab see avalikele teenistujatele kasulikke näpunäiteid üldsusega suhtlemiseks. Tänu hea halduse põhimõtte tähenduse konkreetsemaks muutmisele aitab eeskiri neid kõrgeimaid haldusstandardeid järgida.
Avaldamisaasta 2013.