Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 

Trükised

Euroopa Parlament ja meie MEPid

2014. aasta detsembris väljaantud voldik tutvustab Euroopa Parlamendi töökorraldust ning Eestist valitud parlamendiliikmeid.

 

Tulge Euroopa Parlamenti!

Brošüürist saate teada mida teha, kui soovite alustada karjääri ametnikuna Euroopa Parlamendi peasekretariaadis. Käesolevast juhendist leiate ülevaate pakutavatest võimalustest ja kandideerimismenetlustest.

 

Sa arvad, et sul pole võimu, see pole nii.

Osale. Otsusta. Mõjuta. Euroopa Parlamendi valimised, 25. mai 2014.

 

LUX Film Prize: Meie lood filmikeeles.

2007. aastal asutatud filmiauhinda Lux annab igal aastal välja Euroopa Parlament. Filmiauhind Lux järgib kahte põhieesmärki: esiteks soovitakse elavdada avalikku arutelu Euroopa Liidu ja selle poliitika teemadel ning teiseks toetada Euroopa filmide või Euroopa kaasosalusega filmide levikut Euroopa Liidus.
Avaldamisaasta: 2014.

 

Sahharovi auhinna laureaatide raamat

1988. aastal Vene tuumateadlase ja inimõiguste kaitsja Andrei Sahharovi auks asutatud Sahharovi mõttevabaduse auhind on Euroopa Liidu suurim austusavaldus inimõiguste kaitsmise eest. Sellega tunnustatakse ja toetatakse moraalselt auhinna laureaate, suurendades seeläbi nende jõudu ja võimalusi oma eesmärkide eest peetavas võitluses.
Avaldamisaasta: 2014.

 

Olen Malala Yousafzai, inimõiguste kaitsja

2013. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna võitjast Malala Yousafzaist.
Avaldamisaasta: 2013.

 
 

Euroopa Parlament - Euroopa Liidu kodanike esinduskogu

Väljaanne annab selged ja lühikesed vastused küsimustele: mis on Euroopa Parlament? Millised on tema volitused? Mis on Euroopa Liit ja milleks see vajalik on? Millised on Euroopa Liidu institutsioonid? Lisatud on ka Euroopa Liidu kaart.
Väljaandmisaasta 2014.

 

Parlamentarium

Voldik tutvustab Euroopa Parlamendi külastuskeskust Parlamentarium.

 

Sahharovi auhind mõttevabaduse eest 2012: Nasrin Sotoudeh - Jafar Panahi

Voldik tutvustab auhinna andmise põhimõtteid ning 2012. aasta auhinna saajaid.

 

Eestit käsitlev aruanne uurimuse kohta „Puuetega lapsi käsitlev liikmesriikide poliitika”

Käesolevas uurimuses vaadeldakse puuetega laste olukorda Eestis, et teha kindlaks õigusliku raamistiku ja selle rakendamise puudujäägid, puuetega laste probleemid ja parimad tavad. Konkreetset riiki käsitlev uurimus on osa suuremast uurimusest, milles analüüsitakse 18 liikmesriiki. Uurimuses „Puuetega lapsi käsitlev liikmesriikide poliitika”, mille aluseks on riikide uurimuste võrdlev analüüs, antakse soovitusi ELi meetmete kohta, et parandada puuetega laste olukorda.
Avaldamisaasta 2013.

 
 

Euroopa Ombudsman: Teabeleht äriühingutele ja organisatsioonidele

Äriühingud, vabaühendused, liidud, ülikoolid, teaduskeskused, omavalitsusüksused, huvirühmad ja muud organisatsioonid saavad esitada Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste haldusomavoli korral kaebuse Euroopa Ombudsmanile.
Avaldamisaasta 2013.

 

Euroopa hea halduse tava eeskiri

Alates Euroopa hea halduse tava eeskirja heakskiitmisest Euroopa Parlamendis 2001. aastal on sellest saanud olulise tähtsusega vahend, mille abil hea halduse põhimõtet tegelikkuses rakendatakse. See aitab üksikkodanikel mõista ja kasutada oma õigusi ning edendab avalikkuse huvi avatud, tõhusa ja sõltumatu Euroopa halduse vastu. Eeskiri aitab kodanikel mõista, milliseid haldusstandardeid peavad ELi institutsioonid täitma. Ühtlasi annab see avalikele teenistujatele kasulikke näpunäiteid üldsusega suhtlemiseks. Tänu hea halduse põhimõtte tähenduse konkreetsemaks muutmisele aitab eeskiri neid kõrgeimaid haldusstandardeid järgida.
Avaldamisaasta 2013.