skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/12/2015

"Dieselgate": parlament loob uurimiskomisjoni

Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks 45-liikmelise erikomisjoni loomise, et uurida ELi reeglite rikkumist autode saasteainete heite mõõtmisel. Samuti väidetavaid võimalikke vigu, mis on tehtud ELi standardite jõustamisel ELi liikmesriikides ja Euroopa Komisjoni poolt. EP komisjon esitab vahearuande kuue kuu jooksul ja lõpparuande aasta  jooksul pärast töö algust.

Saadikud kiitsid uurimiskomisjoni loomise heaks häältega: 354 poolt, 229 vastu, 35 erapooletut.

Uurimiskomisjoni ülesanneteks on:

– uurida väidetavat Euroopa Komisjoni poolset kohustuse täitmata jätmist seoses talle antud ülesandega jälgida heitmete mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid

– uurida seda, et väidetavalt komisjon ja liikmesriikide ametiasutused ei võtnud asjakohaseid ja tõhusaid meetmeid, et jälgida nende jõustamist ja keelata sõnaselgelt nn katkestusseadmete (defeat devices) kasutamine

– uurida seda, et väidetavalt Euroopa Komisjon ei kehtestanud õigeaegselt katseid, mis peegeldavad tegelikke sõidutingimusi

– uurida seda, et väidetavalt liikmesriigid ei võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et tagada rikkumiste eest ette nähtud karistuste rakendamine

– koguda ja analüüsida teavet ning selgitada välja, kas komisjonil ja liikmesriikidel oli tõendeid katkestusseadmete kasutamise kohta enne seda, kui USA Keskkonnakaitseamet 18. septembril 2015. aastal rikkumisteatise väljastas.

Lisainfo:

Vastuvõetud tekst (17.12.2015)

Euroopa Parlamendi otsus moodustada autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon

EP kodukord, artikkel 198, uurimiskomisjonid