skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/09/2015

EP täiskogu uudiskiri, 16.-17. september, Brüssel

Saadikud arutavad ELi terrorismiga võitlemise meetmeid; parlament arutab Junckeri investeerimiskava; saadikud arutavad Pariisi kliimakonverentsiga seotud küsimusi.
EP Brüssel

Päevakorras: saadikud arutavad siseministrite seisukohti pagulaskriisi teemal, põllumajandusturu kriis, Euroopa Parlamendi soovitused Euroopa Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi osas

Saadikud arutavad siseministrite seisukohti pagulaskriisi teemal
Kolmapäeval toimuval täiskogu istungjärgul arutavad saadikud koos Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi ja Luksemburgi immigratsiooni- ja varjupaigaküsimuste ministri Jean Asselborniga 14. septembril rände ja pagulasküsimuste teemal toimunud justiits- ja siseasjade nõukogu tulemusi.

Põllumajandusturu kriis: saadikud arutavad EK põllumajandusvoliniku Phil Hoganiga võimalusi põllumeeste abistamiseks

Kolmapäeva pärastlõunal toimuval arutelul küsivad saadikud volinik Phil Hoganilt, mida Euroopa Komisjon on tegemas seoses praeguse kriisiga põllumajandustoodete turul. Venemaa poolt ELi toodete impordile kehtestatud embargo tulemusena langevad toodete hinnad. Ka langev nõudlus maailmaturgudel on põhjustanud raskusi ELi liha- ja piimatoodete sektoris nagu ka puu- ja juurviljakasvatajatele mitmes ELi liikmesriigis.

Euroopa Parlamendi soovitused Euroopa Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi osas

Kolmapäeva pärastlõunal tulevad hääletusele Euroopa Parlamendi soovitused Euroopa Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi osas. Komisjon esitab parlamendile oma järgmise 12 kuu prioriteedid oktoobri lõpus toimuval EP täiskogu istungjärgul.

Lisateave:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
faks: 630 6968
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter

Pagulaskriis: saadikud arutavad ELi nõukogu kohtumise tulemusi ja resolutsiooni 120 000 rahvusvahelist kaitset vajava isiku ümberjaotamise kohta

EP kolmapäevase istungjärgu alguses kell 15.00 (16.00 Eesti aja järgi) teeb parlamendi president Martin Schulz ettepaneku lisada päevakorda hääletus neljapäeval 120 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamise kohta Itaaliast, Kreekast ja Ungarist teistesse liikmesriikidesse, nii nagu see oli „põhimõtteliselt“ kokku lepitud justiits- ja siseküsimuste ELi nõukogu kohtumisel esmaspäeval. Istungjärk algab aruteluga nõukogu kohtumise tulemuste kohta.

Parlamendi president teeb ettepaneku pikendada istungjärku neljapäevani ja hääletada 120 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamise teemal kiireloomuliste küsimuste menetluse korras EP kodukorra artikli 154 alusel. Parlament annab ümberpaigutamise ettepaneku kohta oma arvamuse konsultatsioonimenetluse alusel.

Hääletus parlamendi istungjärgul toimuks neljapäeval 17. septembril kell 11.00 (12.00 Eesti aja järgi). Järgmine justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumine kus ettepanekut arutatakse toimub 22. septembril.

menetlus: Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

#EPonMigration #migrationEU #refugeecrisis #asylum

Viited

EP kodanikuvabaduste komisjoni esimehe Claude Moraesi (S&D, UK) avaldus justiits- ja siseküsimuste nõukogu tulemuste kohta

ELi Nõukogu eesistuja järeldused pärast justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumist

Pagulaskriis: Saadikud soovivad Dublini reeglite muutmist, humanitaarviisasid ja globaalset strateegiat (10.09.2015)

Põllumajandusturu kriis: saadikud arutavad EK põllumajandusvoliniku Phil Hoganiga võimalusi põllumeeste abistamiseks

Kolmapäeva pärastlõunal toimuval arutelul küsivad saadikud volinik Phil Hoganilt, mida Euroopa Komisjon on tegemas seoses praeguse kriisiga põllumajandustoodete turul. Venemaa poolt ELi toodete impordile kehtestatud embargo tulemusena langevad toodete hinnad. Ka langev nõudlus maailmaturgudel on põhjustanud raskusi ELi liha- ja piimatoodete sektoris nagu ka puu- ja juurviljakasvatajatele mitmes ELi liikmesriigis.

Saadikud avaldavad suure tõenäosusega seisukohti Euroopa Komisjoni 500 miljoni euro suuruse liha- ja piimatootjate abipaketi osas. Samuti kordavad saadikud suure tõenäosusega üleskutset, et Euroopa Komisjon suurendaks sekkumishindu mis arvestaks paremini tootmiskulusid.

arutelu: kolmapäeval, 16. septembril

menetlus: Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

#Crisis #milkcrisis #dairycrisis #dairy #milk #meat #fruit #vegetable #agriculture

Viited:

EP põllumajanduskomisjoni esimehe avaldus seoses 500 miljoni euro suuruse abipaketiga

EP põllumajanduskomisjoni esimees: EL peab tõhustama ja kiirendama tegutsemist, et stabiliseerida põllumajandustoodete turud (pressiteade 30.07.2015)

EP: Põllumehi tuleb õiglase sissetuleku teenimisel ja turušokkidele vastuseismisel aidata (07.07.2015)

Euroopa Parlamendi 7. juuli 2015. aasta resolutsioon ELi piimasektori väljavaadete ning piimapaketi rakendamise läbivaatamise kohta (07.07.2015)

Menetlusetapid

EPRS: ELi põllumajandustoode vastu suunatud Venemaa meetmed

EPRS: ELi piimatootmissektori tulevik

EPRS: Venemaa embargo mõju ELis

Euroopa Parlamendi soovitused Euroopa Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi osas

Kolmapäeva pärastlõunal tulevad hääletusele Euroopa Parlamendi soovitused Euroopa Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi osas. Komisjon esitab parlamendile oma järgmise 12 kuu prioriteedid oktoobri lõpus toimuval EP täiskogu istungjärgul.

arutelu: 7. juulil

hääletus: kolmapäeval, 16. septembril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

Viited:

Resolutsiooni ühisettepanek

EP Live (16.09.2015)

EbS+

Menetlusetapid

Muud päevakorrapunktid

* ÜRO tippkohtumine säästva arengu teemal (25.-27. september 2015) ja arenguga seotud aspektid COP 21 kohtumisel, arutelu kolmapäeval

* 15. juulil 2015. aastal vastu võetud otsus energia suvepaketi kohta, arutelu kolmapäeval