skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
20/11/2015

EP täiskogu uudiskiri 23.-26. november 2015, Strasbourg

Arutelu Pariisis toimunud terrorirünnakute teemal; Võitlus Euroopa noorte radikaliseerumise vastu; Itaalia president Sergio Mattarella peab parlamendis kõne; 2015. aasta LUX filmiauhinna võitja väljakuulutamine; Soovitused agressiivse maksuplaneerimise ja maksudest kõrvalehoidmise lõpetamiseks; ELi 2016. aasta eelarve lõpphääletus; Parlament kutsub üles suurendama ELi rahastust rändekriisiga tegelemiseks; Arutelu G20 ja Valletta tippkohtumiste teemal

Arutelu Pariisis toimunud terrorirünnakute teemal

Kolmapäeva hommikul algusega kell 9.30 (Eesti aja järgi) toimub täiskogu istungil arutelu 13. novembri terrorirünnakute ja neile järgnenud politseioperatsioonide teemal. Arutelust võtavad osa ka Euroopa Komisjoni president Jean Claude Juncker ning ELi Nõukogu esindajad. Kolmapäeval hääletavad saadikud ELi kodanike radikaliseerumise ennetamise teemalist resolutsiooni, mille üle toimub arutelu teisipäeva pärastlõunal.

Võitlus Euroopa noorte radikaliseerumise vastu

Kolmapäeval hääletusele tuleva resolutsiooni eelnõus kutsuvad saadikud liikmesriike tõhustama koostööd ja teabevahetust, et tuvastada ja jälgida terrorismis kahtlustatavaid isikuid või nn välisvõitlejaid. Samuti soovitatakse võtta vastu meetmed, mis aitaksid kiirelt kustutada internetis levivat ebaseaduslikku vägivaldset ekstremismi õhutavat infosisu.

Itaalia president Sergio Mattarella peab parlamendis kõne

Kolmapäeval algusega kell 13 (Eesti aja järgi) peab parlamendis pidulikul istungil kõne Itaalia president Sergio Mattarella.

2015. aasta LUX filmiauhinna võitja väljakuulutamine

Teisipäeval, 24. novembril toimuval tseremoonial kuulutab EP president Martin Schulz välja LUX filmiauhinna võitja. Selle aasta finalistid on Vahemere Odüsseia (režissöör Jonas Carpignano), Mustang (režissöör Deniz Gamze Ergüven) ja Õppetund (režissöörid Kristina Grozeva ja Petar Valchanov).

Soovitused agressiivse maksuplaneerimise ja maksudest kõrvalehoidmise lõpetamiseks

Kolmapäeval tuleb täiskogu istungil hääletusele resolutsioon, milles parlament edastab omapoolsed soovitused võitluseks agressiivse maksuplaneerimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastu. Saadikud soovitavad kohustada rahvusvahelisi ettevõtteid esitama finantsandmeid riikide kaupa; sisse viima ettevõtete ühise konsolideeritud tulumaksubaasi; muutma riikide ja ettevõtete maksualased kokkulepped läbipaistvamaks ja kaitsma paremini nn. vilepuhujaid. Arutelu toimub teisipäeval.

ELi 2016. aasta eelarve lõpphääletus

Kolmapäeval tuleb EP istungil hääletusele ELi 2016. aasta eelarve. Parlamenti esindanud läbirääkijatel õnnestus vähendada kärpeid, mida ELi Nõukogu soovis, ja suurendada rändeküsimustega tegelemise, humanitaarabi, ELi teadusuuringute vahendi Horisont 2020, VKEde ning Erasmus+ õpilasvahetusprogrammi rahastust.

Parlament kutsub üles suurendama ELi rahastust rändekriisiga tegelemiseks

Kolmapäeval kutsuvad saadikud suure tõenäosusega ELi liikmesriike üles eraldama nii palju raha kui vähegi võimalik ELi rändekriisi ohjeldamiseks. Parlament soovib summade, mis on liikmesriikidel jäänud maksmata ELi eelarvesse, suunamist kahte rände algpõhjustega tegelemiseks loodud usaldusfondi.

Arutelu G20 ja Valletta tippkohtumiste teemal

Terrorism, kliimamuutused, majanduskasv ja rändeküsimused, mis olid peamisteks teemadeks 15.-16. novembril Antalyas, Türgis toimunud G20 tippkohtumisel, on tähelepanu keskmes kolmapäeva pärastlõunal EP täiskogu istungil toimuval arutelul. Saadikud võtavad samuti sõna Valletta tippkohtumisel 11.-12. novembril vastu võetud ühise tegevuskava osas rände- ja pagulasvoogude tegelemiseks.

Arutelu Pariisis toimunud terrorirünnakute teemal

Kolmapäeva hommikul algusega kell 9.30 (Eesti aja järgi) toimub täiskogu istungil arutelu 13. novembri terrorirünnakute ja neile järgnenud politseioperatsioonide teemal. Arutelust võtavad osa ka Euroopa Komisjoni president Jean Claude Juncker ning ELi Nõukogu esindajad. Kolmapäeval hääletavad saadikud ELi kodanike radikaliseerumise ennetamise teemalist resolutsiooni, mille üle toimub arutelu teisipäeva pärastlõunal.

arutelu: kolmapäeval, 25. novembril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

#ParisAttacks #terrorism

Viited

ELi riigi- ja valitsusjuhtide ning institutsioonide ühine avaldus Pariisi terrorirünnakute teemal

EP president Martin Schulz mõistab hukka terrorirünnakud Pariisis

Videosalvestis EP presidendi Martin Schulzi sõnavõtust Pariisi terrorirünnakute teemal

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumise peamised päevakorrapunktid

Raporti eelnõu ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamise kohta

Võitlus Euroopa noorte radikaliseerumise vastu

Kolmapäeval hääletusele tuleva resolutsiooni eelnõus kutsuvad saadikud liikmesriike tõhustama koostööd ja teabevahetust, et tuvastada ja jälgida terrorismis kahtlustatavaid isikuid ja nn välisvõitlejaid. Samuti soovitatakse võtta vastu meetmed, mis aitaksid kiirelt kustutada internetis levivat ebaseaduslikku vägivaldset ekstremismi õhutavat infosisu.

Resolutsiooni eelnõus annab parlament oma sisendi ELi ekstremismi ja terroriorganisatsioonide poolt ELi kodanike värbamise ennetamise strateegiasse.

Meetmete hulgas, mida saadikud soovitavad, on passide konfiskeerimine, finantsvarade külmutamine, võimalike radikaliseerunud isikute kontrollimine ELi tagasipöördumisel ning musta nimekirja koostamine Euroopa džihaadivõitlejatest ja džihaaditerrorismis kahtlustatavatest.

Saadikud soovitavad ka radikaliseerunud kinnipeetavate eraldamist karistussüsteemis, kultuuridevahelise dialoogi tugevdamist ja nn toetusliine, mis võimaldaksid saada abi, kui sõprade hulgas või perekonnas kahtlustatakse kellegi radikaliseerumist.

arutelu: teisipäeval, 24. novembril
hääletus: kolmapäeval, 25. novembril
menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#radicalsation #recruitment #terrorist #organizations

Viited

Resolutsiooni ettepanek

Intervjuu raportööriga

Videosalvestis raportöör Rachida Dati avaldusega

Raportöör Rachida Dati (EPP, FR)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

Itaalia president Sergio Mattarella peab parlamendis kõne

Kolmapäeval algusega kell 13 (Eesti aja järgi) peab parlamendis pidulikul istungil kõne Itaalia president Sergio Mattarella.

Mattarella valiti presidendiks 31. jaanuaril 2015. a.

arutelu: kolmapäeval, 25. novembril kell 12.00 (13.00 Eesti aja järgi)
menetlus: pidulik istung

#Italy #Mattarella #ItalianRepublic

Viited

Sergio Mattarella elulugu

2015 aasta LUX filmiauhinna võitja väljakuulutamine

Teisipäeval, 24. novembril toimuval tseremoonial kuulutab EP president Martin Schulz välja LUX filmiauhinna võitja. Selle aasta finalistid on Vahemere Odüsseia (režissöör Jonas Carpignano), Mustang (režissöör Deniz Gamze Ergüven) ja Õppetund (režissöörid Kristina Grozeva ja Petar Valchanov).

Saadikud, kellel on olnud võimalus filme parlamendis toimunud linastustel vaadata, saavad oma eelistuse poolt hääle anda 16.-23. novembril. Filmiauhinda LUX antakse välja üheksandat korda.

Pressikonverents kolme filmi režissööridega toimub 24. novembril kell 16 (Eesti aja järgi) Strasbourgis.

Filmiauhind LUX on Euroopa Parlamendi auhind Euroopa filmidele, mida antakse välja eesmärgiga pöörata rohkem tähelepanu ELi poliitikatele ja edendada Euroopa filmide levikut. Parlament rahastab kõigi kolme lõppvooru jõudnud filmi tõlkimist 24 ELi ametlikku keelde ja subtitreerimist.

auhinnatseremoonia: teisipäeval, 24. novembril kell 12.00 (13.00 Eesti aja järgi)
menetlus: LUX filmiauhind
pressikonverents: teisipäeval, 24. novembril kell 15.00 (16.00 Eesti aja järgi)

#LuxPrize #Mediterranea #Mustang #TheLesson

Viited

LUX filmiauhind
http://luxprize.eu/home

Mediterranea (Vahemere Odüsseia)
http://www.luxprize.eu/movies/2015/mediterrane

Mustang
http://www.luxprize.eu/movies/2015/mustang

Urok (Õppetund)
http://www.luxprize.eu/movies/2015/urok-lesson

Intervjuu Jonas Carpignanoga

Intervjuu Margita Goshevaga
http://luxprize.eu/news/interview-margita-gosheva-actress-lesson

Arutelu kolme finaalvooru filmi režissööridega

http://www.fred.fm/extra/the-three-finalists-of-the-lux-prize-venezia72/

Soovitused agressiivse maksuplaneerimise ja maksudest kõrvalehoidmise lõpetamiseks

Kolmapäeval tuleb täiskogu istungil hääletusele resolutsioon, milles parlament edastab omapoolsed soovitused võitluseks agressiivse maksuplaneerimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastu. Saadikud soovitavad kohustada rahvusvahelisi ettevõtteid esitama finantsandmeid riikide kaupa; sisse viima ettevõtete ühise konsolideeritud tulumaksubaasi; muutma riikide ja ettevõtete maksualased kokkulepped läbipaistvamaks ja kaitsma paremini nn. vilepuhujaid. Arutelu antud teemal toimub teisipäeval.

Resolutsiooni eelnõus, mille valmistasid ette raportöörid Elisa Ferreira (S&D, PT) ja Michael Theurer (ALDE, DE), lähtutakse põhimõttest, et rahvusvahelised ettevõtted peaksid maksma makse seal, kus nad tegutsevad.

Raportöörid leiavad, et tänane maksukonkurents, mis on toonud kaasa agressiivse maksuplaneerimise ja maksudest kõrvalehoidmise, ilma kokkulepitud raamistikuta, on kahjulik. Lisaks sellele, et riikide eelarvetesse laekub seetõttu vähem vahendeid, ei peeta õiglaseks ka seda, et suured ettevõtted maksavad oma kasumilt väga vähe makse, samas kui väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja kodanikud peavad oma osa täielikult tasuma.

arutelu: teisipäeval, 24. novembril
hääletus: kolmapäeval, 25. novembril
menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon
pressikonverents: kolmapäeval, 25. novembril kell 15.00 (16.00 Eesti aja järgi)

#luxleaks #TaxTransparency #taxevasion #taxrulings

Viited

Resolutsiooni ettepanek
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2015-0317%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (26.10.2015)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151023IPR99008/html/Fairer-corporate-taxes-Special-Committee-on-Tax-Rulings-votes-recommendations

Raportöör Elisa Ferreira (S&D, PT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28308/ELISA_FERREIRA_home.html

Raportöör Michael Theurer (ALDE, DE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96871/MICHAEL_THEURER_home.html

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2066(INI)

EP maksualaste eelotsuste komisjon
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/home.html

EPRS taustainfo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571345/EPRS_ATA(2015)571345_EN.pdf

ELi 2016. aasta eelarve lõpphääletus

Kolmapäeval tuleb EP istungil hääletusele ELi 2016. aasta eelarve, mille osas saavutati kokkulepe ELi Nõukogu ja EP läbirääkimistel. Parlamenti esindanud läbirääkijatel õnnestus vähendada kärpeid, mida ELi Nõukogu soovis, ja suurendada rändeküsimustega tegelemise, humanitaarabi, ELi teadusuuringute vahendi Horisont 2020, VKEde ning Erasmus+ õpilasvahetusprogrammi rahastust.

Parlament ja Nõukogu leppisid kokku 155 miljardi euro suuruste kohustuste ja 143,9 miljardi euro suuruste maksete osas järgmiseks aastaks. 2016. a. eelarve osas saavutatud kokkulepe sisaldab ka lubadusi jätkata noorte tööhõive algatusega ja hoida madalat maksmata arvete taset.

arutelu : teisipäeval, 24. novembril
hääletus : kolmapäeval, 25. novembril
menetlus: eelarvemenetlus
pressikonverents: kolmapäeval, 25. novembril kell 15.30 (Eesti aja järgi), raportöörid José Manuel Fernandes (EPP, PT), Gérard Deprez (ALDE, BE), Jean Arthuis (ALDE, FR), Eider Gardiazábal Rubial (S&D, ES)

#EUbudget #migrationEU #refugeecrisis #EUfunds

Viited

Raportöör José Manuel Fernandes (EPP, PT
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html

Raportöör Gérard Deprez (ALDE, BE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473/GERARD_DEPREZ_home.html

Raportöör Jens Geier (S&D, DE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96833/JENS_GEIER_home.html

Raportöör Eider Gardiazábal Rubial (S&D, ES)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL_home.html

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2901(RSP)&l=en

EPRS taustainfo
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=budget

Infograafikud: Euroopa Liidu eelarve: tulu ja sissemaksed liikmesriikide kaupa http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/infographics?ref=20141202IFG82334


Parlament kutsub üles suurendama ELi rahastust rändekriisiga tegelemiseks

Kolmapäeval kutsuvad saadikud suure tõenäosusega ELi liikmesriike üles eraldama niipalju raha kui vähegi võimalik ELi rändekriisi ohjeldamiseks. Parlament soovib, et summad, mis on liikmesriikidel jäänud maksmata ELi eelarvesse tuleks suunata kahte rände algpõhjustega tegelemiseks loodud usaldusfondi.

Kuigi liikmesriikide sissemaksed on ELi eelarvesse vähenenud 9,4 miljardi euro võrra, on oodatust 2,3 miljardi euro võrra enam laekunud raha tollimaksudest ja konkurentsireeglite rikkumise eest määratud trahvidest. Samas on liikmesriikide maksed rände algpõhjustega tegelemiseks loodud ELi usaldusfondidesse 2,3 miljardi euro ulatuses täitmata. Parlament ootab ELi Nõukogult oma lubaduste täitmist, ütleb kolmapäeval hääletusele tuleva ELi eelarvet puudutav resolutsiooni eelnõu.

hääletus: kolmapäeval, 25. novembril
pressikonverents: kolmapäeval, 25. novembril kell 14.30 (15.30 Eest aja järgi)

#EUfunds #EUbudget #migrationEU #refugeecrisis

Viited

Pressiteade arutelust Süüria ja Aafrika usaldusfondide rahastamise teemal (11.11.2015)

Pressiteade 2016. aasta eelarve osas saavutatud kokkuleppe kohta

Raportöör (DAB8/2015) Eider Gardiazábal Rubial (S&D, ES)

Raportöör José Manuel Fernandes (EPP, PT)

Menetlusetapid (DAB8/2015)

Menetlusetapid (paindlikkusinstrument)


Arutelu G20 ja Valletta tippkohtumiste teemal

Terrorism, kliimamuutused, majanduskasv ja rändeküsimused, mis olid peamisteks teemadeks 15.-16. novembril Antalyas, Türgis toimunud G20 tippkohtumisel, on tähelepanu keskmes kolmapäeva pärastlõunal EP täiskogu istungil toimuval arutelul. Saadikud võtavad samuti sõna Valletta tippkohtumisel 11.-12. novembril vastu võetud ühise tegevuskava osas rände- ja pagulasvoogude tegelemiseks.

arutelu: kolmapäeval, 25. novembril
menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

#MigrationEU #VallettaSummit #G20 #terrorism #ParisAttacks

Viited

G20 communiqué

G20 avaldus terrorismiga võitlemise kohta

Valletta tippkohtumine, tegevuskava