skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/02/2015

EP täiskogu uudiskiri, 25. veebruar, Brüssel

Päevakorras: Esimene arutelu Euroopa energialiidu strateegia teemal, parlament arutab Mario Draghiga Euroopa Keskpanga  tegevust, mitteametliku Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemuste ja terrorismivastase võitluse arutelu

Päevakorras: Esimene arutelu Euroopa energialiidu strateegia teemal, parlament arutab Mario Draghiga Euroopa Keskpanga  tegevust, mitteametliku Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemuste ja terrorismivastase võitluse arutelu
© European Union 2014 - Source EP - Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck - Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
Kristina Liik
Kristina Liik

Esimene arutelu Euroopa energialiidu strateegia teemal

Kolmapäeval algusega kell 15.00 arutavad saadikud Euroopa Komisjoni voliniku Maroš Šefčovičiga ELi energialiiduga seonduvaid küsimusi, mis on uue Euroopa Komisjoni üheks prioriteediks.

Volinik Šefčovič tõstis 26. jaanuaril toimunud EP tööstus- ja energiakomisjoni istungil esile viis prioriteetset valdkonda:
- energia varustuskindluse tagamine
- sügavam EL riiklike energiaturgude integreerimine
- ELi energiavajaduse vähendamine
- energiasektori heitgaaside vähendamine
- teadusarenduse edendamine

EP tööstus- ja energiakomisjon valmistab hetkel ette mitteseadusandlikku resolutsiooni Euroopa energiajulgeoleku strateegia kohta (raportöör Algirdas Saudargas EPP, LT), mis pannakse komisjonis hääletusele 7. mail.

arutelu: kolmapäeval, 25. veebruaril

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#energysecurity #energyunion

Viited:

Video arutelust EP energiakomisjonis (26.01.2015)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/committees/video?event=20150126-1500-COMMITTEE-ITRE

Mitteseadusandliku resolutsiooni eelnõu: Euroopa energiajulgeoleku strateegia
http://www.europarl.europa.eu/committees/et/itre/draft-reports.html?ufolderComCode=ITRE&ufolderLegId=8&ufolderId=01750&linkedDocument=true&urefProcYear=&urefProcNum=&urefProcCode=

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2153(INI)&l=en

Raportöör Algirdas Saudargas (EPP, LT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/96696/ALGIRDAS_SAUDARGAS_home.html

Euroopa Komisjon: energialiit
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-union

Parlament arutab Mario Draghiga Euroopa Keskpanga tegevust

Kolmapäeval toimub täiskogul arutelu Euroopa Keskpanga tegevuse üle panga presidendi Mario Draghi ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskisega. Võimalike aruteluteemade hulka kuuluvad pangandusliit, keskpanga roll Euroopa Komisjoni/IMFi/EKP „troikas“ ja arengud Kreekas.

Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruandele annab hinnangu parlamendi resolutsioon, mille koostas Pablo Zalba Bidegain (EPP, ES) ja mis pannakse hääletusele täiskogu istungil märtsis.

arutelu: kolmapäeval, 25. veebruaril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon (hääletus märtsi täiskogul)

#ECB #Drahi #bankingunion #monetary #policy #quantitativeeasing

Viited:

EP Live (25.02.2015)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary

Menetlusetapid
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2157(INI)&l=en

Raportöör Pablo Zalba Bidegain (EPP, ES)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/96763/PABLO_ZALBA+BIDEGAIN_home.html

EKP 2013. aasta aruanne
https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/index.en.html

Taustainfo: EKP 2013. a. aruanne
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/549003/EPRS_ATA(2015)549003_EN.pdf

Taustainfo: EKP
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-549005-Monetary-policy-ECB-FINAL.pdf

Mitteametliku Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemuste ja terrorismivastase võitluse arutelu

Kolmapäeval arutavad saadikud koos Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga 12. veebruaril toimunud mitteametliku Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemusi, kus ELi riigi- ja valitsusjuhid kutsusid üles ELi broneeringuinfo direktiivi kiirelt vastu võtma. Arutelus tõstatatakse tõenäoliselt ka Ukrainat ja Kreekat puudutavaid küsimusi.

26. veebruaril esitab parlamendi saadik Timothy Kirkhope (ECR, UK) EP kodanikuvabaduste komisjonis uue broneeringuinfo direktiivi raporti eelnõu.

arutelu: kolmapäeval, 25. veebruaril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

#EUCO #antiterrorism #PNR #Greece #Ukraine

Viited:

Euroopa Ülemkogu kohtumise kokkuvõte
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/02/12/

Ülemkogu avaldus terrorismivastase võitluse kohta
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/02/150212-european-council-statement-fight-against-terrorism/

Pressiteade: broneeringuinfo ja andmekaitse (11.02.2015)
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20150206IPR21217/html/Saadikud-broneeringuinfo-reeglid-ja-andmekaitse-peaksid-k%C3%A4ima-k%C3%A4sik%C3%A4es

Taustainfo: ELi broneeringuinfo direktiivi eelnõu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150123BKG12902/html/EU-Passenger-Name-Record-(PNR)-proposal-what's-at-stake

Lisateave:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969

eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter