skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/10/2015

EP täiskogu uudiskiri, 5.- 8. oktoober, Strasbourg

Päevakorras: Arutelu Angela Merkeli ja François Hollande’iga olukorrast ELis, Hispaania kuningas Felipe VI peab kolmapäeval Euroopa Parlamendis kõne, pagulaskriisi teemalise ELi tippkohtumise tulemuste arutelu, arutelu saasteainete heitetesti manipuleerimise teemal, makseteenuste reeglite täiendamine, Nord Streami laiendamise plaan.

EP hääletamine
EP hääletamine

Arutelu Angela Merkeli ja François Hollande’iga olukorrast ELis

Kolmapäeval on Euroopa Parlamendis Prantsusmaa president François Hollande ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel.

Hispaania kuningas Felipe VI peab kolmapäeval Euroopa Parlamendis kõne

Kolmapäeval kell 13 (Eesti aja järgi) algaval pidulikul istungil esineb parlamendis kõnega Hispaania kuningas Felipe VI.

Pagulaskriisi teemalise ELi tippkohtumise tulemuste arutelu

Teisipäeval kell 10 (Eesti aja järgi) arutavad saadikud koos Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga meetmeid pagulaskriisiga tegelemiseks.

Autotööstus: arutelu saasteainete heitetesti manipuleerimise teemal

Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud Volkswageni heiteskandaali Euroopa Komisjoni voliniku Elżbieta Bieńkowskaga.

Makseteenuste reeglite täiendamine

Neljapäeval hääletavad saadikud ELi makseteenuste reeglite täiendamist. Täienduste eesmärk on vähendada makseteenustega seotud kulusid, stimuleerides konkurentsi ja toetades innovatsiooni.

ELi geograafilise tähise kaitse laiendamine mittepõllumajanduslikele toodetele

Teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis teevad saadikud suure tõenäosusega ettepaneku laiendada ELi geograafilise tähise kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele.

Väiksemate kohtuvaidluste menetlus kuni 5000 euro suuruste piiriüleste võlgade lihtsamaks tagasisaamiseks

Kolmapäeval hääletavad saadikud määruse eelnõud, mille eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väiksemate kohtuvaidluste menetlemist.

Arutelu kapitaliturgude liidu teemal

Kolmapäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineniga komisjoni ELi kapitaliturgude liidu tegevuskava.

Saadikud soovivad siduvaid meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks

Neljapäeval hääletusele tuleva mitteseadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohaselt on hoolimata sellest, et 2006. aastal võeti vastu soolise võrdõiguslikkuse direktiiv, meeste ja naiste palgaerinevused säilinud ja kriisi tõttu isegi suurenenud.

Saadikud arutavad Nord Streami laiendamise plaani

Venemaa Gazprom ja mitmed Euroopa energiaettevõtted avalikustasid hiljuti kavatsuse suurendada Nord Streami mahtusid. Mitmed saadikud kardavad, et see suurendab sõltuvust Venemaast, nõrgendab Ukraina positsiooni ja mõjutab neid ELi riike, millest gaasijuhe mööda läheb. Arutelu ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega toimub kolmapäeva õhtul.

Lisateave:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
faks: 630 6968
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter

Arutelu Angela Merkeli ja François Hollande’iga olukorrast ELis

Kolmapäeval on Euroopa Parlamendis Prantsusmaa president François Hollande ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel.

Sümboolne ühine visiit toimub 25 aastat pärast Saksamaa taasühinemist ja 26 aastat pärast Berliini müüri langemist. 1989. aasta novembris tegid Prantsusmaa president François Mitterrand ja Saksamaa liidukantsler Helmut Kohl ühisvisiidi Euroopa Parlamenti.

Pärast president Schulzi ametlikku tervitust teevad nii president Hollande kui liidukantsler Merkel 20 minutilise avalduse, millele järgnevad fraktsioonide juhtide sõnavõtud. Seejärel vastavad Hollande ja Merkel neile esitatud küsimustele.

Kõned ja arutelu täiskogu istungjärgul algab kell 16 Eesti aja järgi.

#Merkel #Hollande

Viited

Pressikonverents EP presidendi Martin Schulziga (01.10.2015)

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I109397

AV materjalid: Liidukantsler Helmut Kohli ja president Mitterandi visiit EPsse (22 november 1989)

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3bca08b4-e6ef-434b-b21e-a51d00ec3fb2

AV materjalid: Liidukantsler Helmut Kohli ja president Mitterandi sõnavõtud (22 november 1989)

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=aa381b07-59a3-4b9b-9504-a51d00da6ab7

AV materjalid: president Hollande’i ja liidukantsler Merkeli visiit

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2370


Hispaania kuningas Felipe VI peab kolmapäeval Euroopa Parlamendis kõne

Kolmapäeval kell 13 (Eesti aja järgi) algaval pidulikul istungil esineb parlamendis kõnega Hispaania kuningas Felipe VI.

See on tema teine visiit Euroopa Parlamenti. Esimest korda külastas Felipe VI parlamenti 15. aprillil 2014. aastal. Felipe VI isa, kuningas Juan Carlos I, külastas parlamenti kahel korral: 1986. ja 1998. aastal.

menetlus: pidulik istung

kuupäev ja aeg: kolmapäev, 7. oktoober kell 13.00

#KingofSpain

Viited:

Hispaania kuningakoja veebileht

http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx

Pagulaskriisi teemalise ELi tippkohtumise tulemuste arutelu

Teisipäeval kell 10 (Eesti aja järgi) arutavad saadikud koos Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga 23. septembril toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel kokku lepitud meetmeid pagulaskriisiga tegelemiseks.

ELi juhid arutasid pagulaskriisile reageerimise võimalusi regioonis, sh 1 miljardi euro eraldamist, et aidata ÜRO pagulasagentuuri (UNHCR) ja Maailma Toiduprogrammi (WFP). Samuti ELi vahendite eraldamise suurendamist selleks, et aidata Liibanoni, Jordaaniat ja Türgit ning ELi välispiiride kontrolli tõhustamist.

arutelu: teisipäeval, 6. oktoobril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

#EUCO #refugeecrisis #migrationEU #asylumseekers

Viited:

Riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine, 23. september 2015 – avaldus

http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2015/09/23-statement-informal-meeting/

Euroopa Ülemkogu kohtumine, 15.-16. oktoobril

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/10/15-16/

Autotööstus: arutelu saasteainete heitetesti manipuleerimise teemal

Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud Volkswageni heiteskandaali Euroopa Komisjoni voliniku Elżbieta Bieńkowskaga.

Saadikud soovivad komisjonilt infot selle kohta, kas saasteainete heitetestiga manipuleerimine leidis aset ka Euroopas; kas hõlmatud on muudki saasteainete heitmed lisaks NOx-le või koguni kasvuhoonegaaside heide (CO2) ja mida tuleks teha, et tõhustada heitgaaside kontrolli ELis.

Arvestades, kui oluline on kodanike ja nende tervise ning õhu kvaliteedi kaitse ning tarbijate usaldus ja usk Euroopas kehtivatesse normidesse ja kasutatavasse tüübikinnituse korda, peavad saadikud väga vajalikuks saada piisavalt teavet, et otsustada, kas selline manipuleerimine on kahjulikult mõjutanud ka Euroopas läbi viidud teste.

Saadikud on juba ammu enne Volkswageni skandaali teinud üleskutseid, et testimine võtaks arvesse tegelikes sõidutingimustes tekkivaid heitkoguseid.

arutelu: teisipäeval, 6. oktoobril

hääletus: oktoobri III täiskogu istungjärgul

menetlus: suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile, resolutsioon

#Volkswagen #VWgate

Viited:

Suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000113+0+DOC+XML+V0//ET

Pressiteade: saadikud kutsuvad üles testima tegelikes sõidutingimustes tekkivaid heitkoguseid (23.09.2015)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150923IPR94457/html/Car-emissions-MEPs-push-for-%E2%80%9Creal-life%E2%80%9D-test-protocol

Makseteenuste reeglite täiendamine

Neljapäeval hääletavad saadikud ELi makseteenuste reeglite täiendamist. Mais ELi Nõukoguga kokku lepitud täienduste eesmärk on vähendada makseteenustega seotud kulusid, stimuleerides konkurentsi ja toetades innovatsiooni.

Pärast hääletust parlamendis tuleb kokkulepitud täiendused veel ametlikult ELi Nõukogu poolt heaks kiita.

arutelu: kolmapäeval, 7. oktoobril

hääletus: neljapäeval, 8. oktoobril

Menetlus: seadusandlik tavamenetlus

#PSD2 #paymentservices #consumer #security

Viited:

Pressiteade kokkuleppe saavutamise kohta ELi Nõukoguga (05.05.2015)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150505IPR50615%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0264(COD)&l=en

Raportöör Antonio Tajani (EPP, IT)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html

EPRS taustainfo

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_browse.html

ELi geograafilise tähise kaitse laiendamine mittepõllumajanduslikele toodetele

Teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis teevad saadikud suure tõenäosusega ettepaneku laiendada ELi geograafilise tähise kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele. Resolutsiooni eelnõus kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama viivitamatult sellekohane seadusandlik ettepanek.

Resolutsiooni eelnõu kohaselt oleks mittepõllumajanduslike toodete geograafilise tähise kaitset käsitlevate õigusaktide vastuvõtmine ELi jaoks väga soovitav. See aitaks ära kasutada positiivset majanduslikku mõju, mida niisuguste toodete erilisuse ja kvaliteedi kaitsmine kaasa toob. Samuti aitaks see anda tarbijatele usaldusväärset teavet toodete päritolu ja valmistusmeetodite kohta ning kaitsta nendega seotud oskusteavet ja töökohti.

arutelu: esmaspäeval, 5. oktoobril

hääletus: teisipäeval, 6. oktoobril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#GeographicalIndications #handicraft #GI

Viited:

Resolutsiooni ettepanek

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0259+0+DOC+XML+V0//ET

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2053(INI)&l=en

Raportöör Virginie Rozière (S&D, FR)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103845/VIRGINIE_ROZIERE_home.html

Euroopa Komisjon: Geograafilised tähised mittepõllumajanduslikele toodetele

http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/geographical-indications/non-agricultural-products/index_en.htm

Väiksemate kohtuvaidluste menetlus kuni 5000 euro suuruste piiriüleste võlgade lihtsamaks tagasisaamiseks

Kolmapäeval hääletavad saadikud määruse eelnõud, mille eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väiksemate kohtuvaidluste menetlemist.

Muudatustega suurendatakse menetluse alla kuuluva nõude maksimaalset piirväärtust 2000-lt eurolt 5000-le eurole, et võimaldada menetluse kasutamist suuremate nõuete puhul. Uued reeglid peaksid aitama vähendada ka kohtukulusid.

Muudatused viiakse sisse kehtivasse määrusesse ja need on juba ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel kokku lepitud.

arutelu: teisipäeval, 6. oktoobril

hääletus: kolmapäeval, 7. oktoobril

menetlus: kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus)

#SmallClaims #crossborder

Viited:

Kokkulepitud tekst

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0266+0+DOC+XML+V0//ET#

Pressiteade ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe kohta (23.06.2015)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150622IPR69236%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

Raportöör Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG (S&D, PL)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28377/LIDIA+JOANNA_GERINGER+DE+OEDENBERG_home.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0403%28COD%29&l=en

EK infoleht: Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/2013_small_claims_factsheet_en.pdf

EPRS taustainfo

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565871/EPRS_BRI(2015)565871_EN.pdf

EPRS taustainfo EK ettepaneku kohta

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/542137/EPRS_IDA%282014%29542137_REV1_EN.pdf


Arutelu kapitaliturgude liidu teemal

Kolmapäeval arutavad saadikud Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineniga komisjoni ELi kapitaliturgude liidu tegevuskava, mida komisjon tutvustas 30. septembril.

Parlament võttis juulis vastu mitteseadusandliku resolutsiooni kapitaliturgude liidu teemal, milles rõhutab, et täielikult toimiva kapitaliturgude liidu põhielemendid peaksid olema paigas hiljemalt 2018. aastal.

arutelu: kolmapäeval, 7. oktoobril

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#CapitalMarkets #CMU

Viited:

Euroopa Parlamendi 9. juuli 2015. aasta resolutsioon kapitaliturgude liidu loomise kohta

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0268+0+DOC+XML+V0//ET

EPRS taustainfo: mõttekodade analüüsi kokkuvõte

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Capital+markets+union

EPRS taustainfo: kapitaliturgude liit

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=66283:2

EK roheline raamat: Kapitaliturgude liidu loomine

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=COM:2015:63:FIN&from=EN

Saadikud soovivad siduvaid meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks

Neljapäeval hääletusele tuleva mitteseadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohaselt on hoolimata sellest, et 2006. aastal võeti vastu soolise võrdõiguslikkuse direktiiv, “meeste ja naiste palgaerinevused säilinud ja kriisi tõttu isegi suurenenud”.

Liikmesriigiti esineb suuri erinevusi ning ELi riigid on tihti olnud aeglased õiglase tasu põhimõtte rakendamisel ja jõustamisel, leiavad saadikud resolutsiooni eelnõus.

EP liikmed kutsuvad suure tõenäosusega Euroopa Komisjoni üles esitama uued seadusandlikud ettepanekud, et tõhustada reeglite rakendamist ja jõustamise jälgimist liikmesriikides.

EP soolise võrdõiguslikkuse komisjoni kutsutakse esitatud resolutsiooni eelnõus lisama uutesse Euroopa Komisjoni reeglitesse kohustuslikud palgaauditid ELi liikmesriikide börsil noteeritud ettevõtetele. Samuti välja töötama ELi tasandil sanktsioonid, mis ei võimaldaks neil ettevõtetel, kes ei täida kohustusi soolise võrdõiguslikkuse osas, osaleda ELi eelarvest rahastatavate kaupade ja teenuste avalikes hangetes.

arutelu: neljapäeval, 8. oktoobril

hääletus: neljapäeval, 8. oktoobril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#equalpayforeqaulwork #women #paygap

Viited

Resolutsiooni ettepanek

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0213+0+DOC+XML+V0//ET

Raportöör Anna Záborská (EPP, SK)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23894/ANNA_ZABORSKA_home.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2160(INI)

EPRS taustainfo

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568344/EPRS_ATA(2015)568344_EN.pdf

Eurostat: Soolise palgalõhe statistika liikmesriigiti (veebruar 2015)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc340&plugin=1

Euroopa Komisjon: olukord ELis

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm

Saadikud arutavad Nord Streami laiendamise plaani

Venemaa Gazprom ja mitmed Euroopa energiaettevõtted avalikustasid hiljuti kavatsuse suurendada Nord Streami mahtusid. Mitmed saadikud kardavad, et see suurendab sõltuvust Venemaast, nõrgendab Ukraina positsiooni ja mõjutab neid ELi riike, millest gaasijuhe mööda läheb. Arutelu ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega toimub kolmapäeva õhtul.

Mitmete saadikute poolt esitatud küsimustes avaldatakse muret, et Gazpromi ja Euroopa ettevõtete E.ON, Shell, OMV, BASF/Wintershall and ENGIE plaan suurendab sõltuvust Venemaast ja kahjustab Eesti, Läti, Leedu, Poola ja teiste ELi riikide poliitilisi, julgeoleku- ja majandushuve. Ühtlasi kardavad saadikud, et Ukraina muutub veel haavatavamaks, kui kaotab oma strateegilise rolli olulise transiidimaana.

arutelu: kolmapäeval, 7. oktoobril

#NordStream2

Viited:

Kirjalikult vastatav küsimus Euroopa Komisjonile

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-011252%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

Muud päevakorrapunktid

Keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramine, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval

Arutelu ELi kõrge esindaja Federica Mogheriniga Türgi, Süüria ja Liibüa teemal, arutelud teisipäeval ja kolmapäeval

ELi diplomaatia ja ülemaailmne surmanuhtluse vastu võitlemise päev, arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, Kreeka erisätted, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval

Globaliseerumisega kohanemise fondi ja Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: Saksamaa, Itaalia, Belgia, Bulgaaria ja Kreeka, hääletus teisipäeval

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine: Kesk-Aafrika Vabariik, Olukord Tais, Nigeeria, Ali Mohammed al-Nimri juhtum Saudi-Araabias, arutelud ja hääletused neljapäeval

EP 2017. aasta istungite kalender, hääletus kolmapäeval

Arenguriikide kohalike omavalitsuste roll arengukoostöös, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval