skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/10/2015

Pakettreiside broneerimisreeglid kohanduvad digiajastuga

Interneti teel kas "kõik ühest kohast" või seotud veebilehtede kaudu  broneeritud pakettreisidele, mis sisaldavad lendu, hotelli või autorenti, hakkavad kehtima samad tarbijakaitse reeglid nagu reisibüroode vahendusel ostetud pakettreiside puhul. Teisipäevasel hääletused kiitsid Euroopa Parlamendi liikmed heaks uued reeglid, mis annavad reisijatele rohkem õigusi broneeringutest loobumiseks. Uued reeglid näevad ette ka reisijate eelneva informeerimise  selle kohta, kes vastutab, kui reisiga seoses midagi valesti läheb.

"Reisikorraldusturu muutuste ja interneti teel tehtavate broneeringute arvu kasvutrendi tõttu on vaja kiiresti ajakohastada 1990.-ndatest pärit direktiivi," ütles raportöör Birgit Collin-Langen (EPP;DE). "Muudetud seadusandlus tugevdab Euroopa reisijate õigusi, sest katab ka uusi broneeringu tegemise mooduseid. Samas oleme võtnud arvesse ka teenusepakkujate: reisibüroode, hotellide jt. majandushuve," lisas ta.

Pakettreiside reeglid katavad kaht tüüpi lepinguid: reisibüroode vahendatud reise ja reise, mis koosnevad omavahel seotud elementidest. Viimaste puhul juhatatakse tarbijad nt. lendu broneerides tegema kindla internetilehekülje kaudu täiendavaid broneeringuid: rentima autot või panema kinni hotelli.

EP liikmed tagasid, et selliste nn. edasi klikkimiste kaudu tehtud broneeringute puhul, kus reisija nimi, maksevahendite detailid ja e-posti aadress liiguvad erinevate teenusepakkujate vahel ning järgnevad lepingud sõlmitakse 24 tunni jooksul pärast esimese broneeringu tegemist, on tegemist pakettreisidega.

Enne kui puhkusele minejad võtavad lepingulisi kohustusi, peavad teenusepakkujad ja -vahendajad neile selgitama, kas tegemist on pakettreisiga, millised on nende tarbijakaitse õigused ning millist vastutust osapooled kannavad.

EP lisas reisikorraldajatele kohustuse anda pakettreiside broneerijatele teavet ligikaudse lahkumise ja saabumise kellaaja ja võimalike lisanduvate kulutuste iseloomu kohta.

Samuti tagati reisijate õigus loobuda oma broneeringust ja saada raha tagasi, kui paketi hind tõuseb rohkem kui 8% ja ka siis, kui reisisihti tabavad ettenägematud olud nagu looduskatastroofid või terrorismirünnakud.

Edasised sammud

Parlamendi hääletus lõpetab EL seadusandluse protseduuri. Liikmesriikidel on nüüd kaks aastat, et vastu võtta direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Uusi reegleid hakatakse kohaldama kuus kuud pärast vajalike normide vastuvõtmist.

*********************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Urmas Paet: "Reisijad, kes broneerivad pakettreisi interneti teel, on edaspidi õiguslikult sama kaitstud kui reisibüroos broneeringu tegijad. See on vajalik samm olukorras, kus internet on saanud niivõrd tavapäraseks reiside ostmise võimaluseks."

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (27.10.2015)

Videosalvestis arutelust (26.10.2015)

Raportöör Birgit Collin-Langen (EPP, DE)

Menetlusetapid

Taustainfo (ingl.k)