skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/04/2015

Parlament toetab täiustatud biokütuste laiemat kasutamist

Teisipäeval toimunud hääletusel kiitis parlament heaks ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe, millega sätestatakse piirmäär põllukultuuridest toodetud biokütuste tootmisele ja kiirendatakse alternatiivsetest allikatest toodetud biokütuste kasutamist. Eelnõu eesmärk on põllumajandusmaa biokütuste tootmiseks kasutamise tagajärjel tekkivate kasvuhoonegaaside heite vähendamine.
© European Union 2013 - EP3 - EP

Teisipäeval toimunud hääletusel kiitis parlament heaks ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe, millega sätestatakse piirmäär põllukultuuridest toodetud biokütuste tootmisele ja kiirendatakse alternatiivsetest allikatest toodetud biokütuste kasutamist. Eelnõu eesmärk on põllumajandusmaa biokütuste tootmiseks kasutamise tagajärjel tekkivate kasvuhoonegaaside heite vähendamine.

"Meil olid palju kõrgemad eesmärgid. Kui Euroopa ei liigu edasi selles valdkonnas, siis meil on oht teistest maha jääda. ELi Nõukogus on süsteemne probleem blokeeriva vähemusega, mis mõnikord muutub vähemuse diktatuuriks, kus osa liikmesriike kardab tulevikku," ütles raportöör Nils Torvalds (ALDE, FI),

Kehtivate reeglite kohaselt peavad ELi liikmesriigid tagama, et taastuvenergia osakaal lõpptarbimisest transpordisektoris on 2020. aastaks 10 protsenti.

Uute reeglite kohaselt peab põllukultuuridest toodetud biokütuste osakaal olema mitte suurem kui 7 protsenti energia lõpptarbimisest transpordisektoris aastaks 2020.

Kütusetarnijad peavad aru andma liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile maakasutuse kaudsest muutusest tulenevatest hinnangulistest kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Euroopa Komisjon peab esitama aruande ja avaldama andmed maakasutuse kaudse muutusega seotud heitekogustest

Euroopa Komisjon peab esitama Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule aruande maakasutuse kaudse muutuse andmete lisamise võimalikkusest säästlikkuse kriteeriumite hulka.

ELi liikmesriigid peavad kehtestama riikliku eesmärgi hiljemalt 18 kuud pärast direktiivi jõustumist täiustatud biokütuste, nt teatud jäätmetest või vetikatest toodetud biokütuste osakaalu kohta transpordisektori lõpptarbimises.


Edasised sammud

Liikmesriigid peavad nüüd jõustama asjakohased õigusaktid 2017. aastaks.

Menetlus: kaasotsustusmenetlus, teise lugemise kokkulepe


*********************************
Eesti saadikute kommentaarid:

Urmas Paet: "Euroopa Liidu poliitika biokütuse osas peab olema väga hästi läbi mõeldud, et saavutaksime sellega keskkonnahoidliku tulemuse, mitte ei tee regulatsioonidega loodusele karuteenet. Seetõttu tuleks ka rohkem tähelepanu pöörata põllukultuuridest toodetud biokütuste tootmise probleemsele poolele, milleks on maakasutuse muutusest tingitud heidete tekkimine ja panustama enam alternatiivsetest allikatest nagu näiteks jäätmetest biokütuse tootmisele."

*********************************


Lisainfo

Jaan Soone
Pressiteenistus
(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu

Vastuvõetud tekst (28.04.2015)Video arutelust (28.04.2015)Video pressikonverentsist